ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

В тази секция са приложени актуалните такси на съответните държавни органи.

Моля, имайте предвид, че таксите по Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност не включват ДДС, който е в размер на 20 %. Когато изчислявате разходите си, добавете 20 % ДДС към таксите по Тарифата за нотариалните такси, за да получите сумата, която трябва да платите.

Не трябва да добавяте 20 % ДДС към таксите по останалите Тарифи. Добавяне на 20 % ДДС важи само за таксите по Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Регламент за таксите на СХВП

Тарифа за нотариалните такси

Тарифа за таксите на Агенцията по вписванията

Тарифа за таксите на Патентното ведомство

This post is also available in: English