ДРУЖЕСТВА

1/ Учредяване на дружество

Регистрация на всички видове юридически лица, включително лечебни заведения, изготвяне на необходимите документи.

2/ Седалище и адрес на управление на дружество

Предоставяне на български адрес на управление за регистрацията на Вашето дружество. 

3/ Предоставяне на дружествен печат

Поръчване на дружествен печат и изпащането му на клиента. 

4/ Прехвърляне на дружествени дялове

Прехвърляне на част или на всички дружествени дялове на трето лице, изготвяне на необходимата документация. 

5/ Намаляване или увеличаване на дружествен капитал

Изготвяне на необходимите документи и вписване на промените в Търговски регистър. 

6/ Промяна на адрес на управление

Изготвяне на необходимите документи и деклариране на промените пред Търговски регистър. 

7/ Публикуване на промени в статуса на дружество

Изготвяне на необходимите документи и обявяване на промените в Търговски регистър. 

8/ Прекратяване на дружество

Прекратяване и ликвидация на дружества, изготвяне на необходимите договори и заявления. Възлагане на счетоводител да изготви финансов отчет, предоставяне на Удостоверение от НАП, Удостоверение от НОИ и Удостоверение за актуално състояние. 

9/ Процесуално представителство

Процесуално представителство във връзка със съдебни спорове от областта на търговско и корпоративно право. 

10/ Пътуване извън гр. София

This post is also available in: English