СЪВЕТИ „ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ”

Заявка за регистрация на търговска марка

Ако регистрирате собствена търговска марка, ще придобиете изключително
право да я използвате и да се разпореждате с нея, като ще бъдете защитени от
закона. Нещо повече, Вие ще имате право да забраните на трети лица без Вашето
съгласие да използват всеки знак, който е идентичен или сходен с Вашата марка.
Забраната ще важи за всички стоки и услуги, независимо дали са сходни или
различни от тези, за които Вашата марка е регистрирана. Нашата компания предлага
услугата „Заявка за регистрация на търговска марка” срещу възнаграждение от € 345
(цената не включва таксите на Патентното ведомство, които можете да намерите в
секция „Държавни такси” на нашия уебсайт). Ако желаете да регистрирате търговска
марка, ползваща се със закрила на територията на целия Европейски съюз, ние
предлагаме услугата „Заявка за регистрация на Търговска марка на Общността” срещу възнаграждение от € 1 155 (цената не включва таксите на СХВП, които можете да намерите в секция „Държавни такси” на нашия уебсайт).

Регистрация на домейн и закупуване на регистриран домейн

Ако възнамерявате да регистрирате търговска марка, Вие вероятно бихте искали
да обезпечите съществуването й в интернет пространството. Ние предлагаме
услугата “Регистрация на домейн” срещу възнаграждение от € 65. Цената на
самия домейн се заплаща допълнително всяка година. Ако се окаже, че някой
друг вече е регистрирал Вашата търговска марка като домейн, ние предлагаме
услугата „Закупуване на регистриран домейн” срещу възнаграждение от € 65 euro +
3 % от цената на домейна. Цената на самия домейн се заплаща допълнително всяка
година.

This post is also available in: English