СЪВЕТИ „СЧЕТОВОДСТВО”

Годишно счетоводно приключване на фирми

Ако имате дружество в България, крайният срок за изготвяне на годишен финансов
отчет за 2012 г. и за подаването му в НАП е 31.03.2013 г. След като това е направено,
Вие сте задължени да публикувате финансовият отчет в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията в срок до 30.06.2013 г., за да избегнете евентуална
глоба, наложена от компетентните органи. Ние предлагаме тези две услуги срещу
общо възнаграждение от € 325 за фирми с до 50 документа, € 335 за фирми с до
100 документа, € 345 за фирми с до 150 документа. Възнаграждението включва
всички разходи. В случай, че ни възложите да извършим услугата, ние ще изготвим
документите, които трябва да подпишете, един от нашите счетоводители ще изготви
финансовият отчет и ще Ви изпратим всички документи за подпис. След като ги
получим подписани от Вас, ще подадем отчетите в НАП, след това ще ги публикуваме
в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и задължението на дружеството Ви за 2013 г. ще бъде изпълнено.

Подаване на годишна данъчна декларация, изчисляване и заплащане на данък върху доходите на физическите лица

Съгласно чл. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица,
чуждестранните физически лица са длъжни да заплащат данък върху доходите си,
придобити от източници в България. Такива доходи са: доходи от стопанска дейност,
доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права върху имущество, доходи от продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права върху имущество, доходи от обезщетения за пропуснати ползи, неустойки и др. Ако имате колебание дали подлежите на данъчно облагане, ние ще Ви посъветваме безплатно. Срокът за подаване на годишната данъчна декларация е 30.04.2012 г. Срокът за внасяне на декларирания в годишната данъчна декларация данък също е 30.04.2012 г. Ако подадете годишната си данъчна декларация до 10.02.2012 г., ползвате отстъпка от 5 % от размера на данъка. Нашето възнаграждение за подаване на декларацията от Ваше име, изчисляване на дължимия данък и заплащането му е € 65 (цената не включва размера на дължимия данък).

Изчисляване и заплащане на данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

Ако до 30.04.2012 г. предплатите данъка върху недвижими имоти и такса за битови
отпадъци за цялата година, ползвате отстъпка от 5 % от размера на данъка. Нашето
възнаграждение за изчисляване на дължимия данък и заплащането му от Ваше име е € 45 (цената не включва размера на дължимия данък).

Изчисляване и заплащане на данък върху превозни средства

Ако до 31.03.2012 г. предплатите данъка върху превозни средства за цялата година,
ползвате отстъпка от 5 % от размера на данъка. Нашето възнаграждение за изчисляване на дължимия данък и заплащането му от Ваше име е € 45 (цената не
включва размера на дължимия данък).

This post is also available in: English