НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

1/ Представителство при продажба/ закупуване на недвижим имот 585 (цената включва 2 пътувания и не включва нотариални и държавни такси и данък за прехвърляне на правото на собственост)

2/ Представителство при продажба/ закупуване на недвижим имот с ипотека 635 (цената включва 2 пътувания и не включва нотариални и държавни такси и данък за прехвърляне на правото на собственост)

3/ Представителство при продажба/ закупуванe на недвижим имот с цена € 5 000 или по-ниска 385 (цената включва 2 пътувания и не включва нотариални и държавни такси и данък за прехвърляне на правото на собственост)

4/ Представителство при придобиване на идеални части от правото на собственост върху поземлен имот 265 (цената включва 2 пътувания и не включва нотариални и държавни такси и данък за прехвърляне на правото на собственост)

5/ Изпращане на нотариална покана или уведомление € 255 (цената включва нотариалната такса)

6/ Съвет по договор 205

7/ Изготвяне на договор или на анекс към договор € 265

8/ Проверка на недвижим имот в Имотен регистър 205 (цената включва таксата на Имотен регистър)

9/ Регистрация по БУЛСТАТ 290 (цената включва 1 пътуване и таксата на Регистър БУЛСТАТ)

10/ Due Diligence € 345 (цената включва 1 пътуване)

11/ Легализация на документ 92 (цената включва таксата за апостил и таксата за официален превод)

12/ Проверка на ниво на завършеност на недвижим имот 285 (цената включва 2 пътувания)

13/ Оценка на недвижим имот 270 (цената включва 1 пътуване)

14/ Замерване на застроена и светла площ на недвижим имот 280 (цената включва 1 пътуване)

15/ Предоставяне на заверен препис от нотариален акт 285 (цената включва 1 пътуване и таксата на Имотен регистър)

16/ Предлагане на имот за продажба 155

17/ Делба на наследство € 750 (цената включва 2 пътувания и не включва нотариални, съдебни и държавни такси, разходи за официални преводи на документи, банкови такси и др.)

18/ Изготвяне на завещание за българско имущество и съхраняване на завещанието € 325 + € 15 на година съхраняване

19/ Изготвяне на покана-декларация € 305 (цената включва нотариалната такса)

20/ Регистрация на чужд гражданин в отдел „Миграция” – МВР 340 (цената включва 1 пътуване и таксата на отдел „Миграция”)

21/ Процесуално представителство – според НАРЕДБА № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, но не по-малко от 585 (цената включва 1 пътуване и не включва съдебна такса и такси за експертизи)

22/ Допълнително пътуване извън гр. София € 105

Моля, имайте предвид, че предлагаме извършване на съответната услуга в срок от 24 часа, срещу двойно възнаграждение.

This post is also available in: English