ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

За участници в процедурите за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛИ по реда на ЗОП и ПМС № 55/2007 г.:

1/ Отделни действия:

Изготвяне на документ 88 на документ

Консултация € 150

Мониторинг Безплатно

Представляване на клиенти при отваряне на офертите и договаряне € 150 на събрание

Процесуално представителство – според НАРЕДБА № 1 от 09 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, но не по-малко от € 585 (цената включва 1 пътуване извън гр. София)

Пътуване извън гр. София € 105

2/ Месечен абонамент € 615 на месец (цената включва изготвяне на всички необходими документи и извършване на всички необходими действия, включително процесуално представителство и пътни разноски)

3/ Алтернативен метод за формиране на възнаграждение за отделна обществена поръчка:

Изготвяне на всички необходими документи и извършване на всички необходими действия € 228

Пътуване извън гр. София € 105

Ако спечелите, дължите допълнително възнаграждение 5% от стойността на договора

Процесуално представителство – според НАРЕДБА № 1 от 09 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, но не по-малко от € 585 (цената включва 1 пътуване извън гр. София)

Моля, имайте предвид, че предлагаме извършване на съответната услуга в срок от 24 часа, срещу двойно възнаграждение.

This post is also available in: English