PRO BONO

“Pro Bono Publico” (обикновено съкратено на Pro Bono”) е латинска фраза, означаваща “за благото на обществото”. Терминът се използва за професионална работа, предприета доброволно и без заплащане. Разпространен е в юридическата професия и все по-често се среща в компании от сферите на маркетинга, технологиите, както и в много консултантски фирми. „Pro Bono” идеята има за цел да се използват специфични умения на професионалисти, като се предоставят услуги на хора, които не могат да си ги позволят.
Адвокатите в САЩ са задължени от Американската адвокатска колегия да полагат минимум петдесет часа „Pro Bono” годишно. Много правни фирми и правни училища във Великобритания ежегодно отбелязват „Pro Bono Week”, която насърчава юристите да предлагат услуги „Pro Bono” и увеличава популярността на тази инициатива.

“Ванкова енд Партнърс Риъл енд Интелектуал Пропърти” ще последва модела „Pro Bono” и ще предоставя услуга на един клиент на всеки шест месеца безплатно. Ако искате да сте този клиент, моля, свържете се с нас.

This post is also available in: English