УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

Всички спорове, възникнали във връзка с този уебсайт, ще се решават в съответствие с българското право и ще се отнасят към компетентния български съд.

This post is also available in: English