СЪВЕТИ „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”

Придобиване на земя

Ако притежавате апартамент в България, заедно с идалните части от правото на
строеж, време е да придобиете и идеалните части от правото на собственост върху
земята. По принцип съществува забрана за граждани на ЕС да придобиват земя в
България преди 2012 г., а за други чуждестранни граждани – преди 2014 г., но някои
български нотариуси цитират Закона за собствеността, чийто чл. 38 прогласява земята, върху която е построена сградата, за обща на всички собственици. На това основание чуждестранно физическо лице може да придобие идеалните части от правото на собственост върху земята, които съответстват на идеалните части от общите части на сградата, които притежава. Най-често компанията, която е продала апартамента, е собственик и на земята и е готова да прехвърли идеалните части от земята без допълнително заплащане от купувача, защото цената на земята е включена в цената на апартаментите при продаването им. Ако желаете да закупите идеалните части от земята, върху която е построен апартаментът Ви, и имате съгласието на собственика на земята, възнаграждението на нашата фирма за изготвяне на необходимите документи и представителство при нотариалното прехвърляне на собствеността е € 265 (цената включва 2 пътувания и не включва нотариални и държавни такси и данък за прехвърляне на правото на собственост). Ако е необходимо пътуване извън София, се заплащат допълнително € 105.

Проверка на недвижим имот

Ако желаете да проверите статуса на Вашия имот в България, ние предлагаме
услугата “Проверка на недвижим имот” срещу възнаграждение от € 205 (цената включва таксата на Имотен регистър). Проверката се извършва в Имотен регистър към Агенцията по вписванията, след което резултатите се докладват на клиента. Тази информация ще Ви позволи да проверите дали има някакви тежести върху имота Ви, за които не знаете, като ипотека за заем, който вече е изплатен, възбрана, наложена от данъчните органи за неплатени данъчни задължения, или други права на трети лица.

This post is also available in: English