ДРУЖЕСТВА

1/ Учредяване на дружество € 230 (цената включва таксата на Агенцията по вписванията)

2/ Предоставяне на български адрес на управление за регистрация на дружество 225

3/ Предоставяне на дружествен печат 205 

4/ Прехвърляне на дружествени дялове  385 (цената включва таксата на Агенцията по вписванията)

5/ Намаляване или увеличаване на дружествен капитал € 385 (цената включва таксата на Агенцията по вписванията)

6/ Промяна на адрес на управление € 385 (цената включва таксата на Агенцията по вписванията)

7/ Публикуване на промяна в статуса на дружество € 385 (цената включва таксата на Агенцията по вписванията)

8/ Прекратяване на дружество € 575 (цената включва изготвяне на финансови отчети от счетоводител, снабдяване с Удостоверение от НАП, Удостоверение от НОИ и Удостоверение за актуално състояние; таксите на Агенцията по вписванията също са включени)

9/ Процесуално представителство – според НАРЕДБА № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, но не по-малко от € 585 (цената включва 1 пътуване и не включва съдебна такса и такси за експертизи)

10/ Пътуване извън гр. София € 105

Моля, имайте предвид, че предлагаме извършване на съответната услуга в срок от 24 часа, срещу двойно възнаграждение.

This post is also available in: English